Aanvulling verslag ALV 14 november

In het verslag van de ALV van 14 november is verzuimd gewag te maken van het nagekomen voorstel tot wijziging van artikel 17 van de statuten:
17.2 Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. (de rest van lid 2 vervalt)

Verder is verzuimd in het verslag op te nemen dat de ALV heeft ingestemd met het voorstel om de contributie niet te verhogen.

2018-11-22T18:53:26+00:0022 november 2018|Algemeen|