Ben jij super georganiseerd en heb je alles goed op een rij? Wil jij de sponsorcommissie komen ondersteunen?

Als administratieve hulp van de sponsorcommissie zorg je voor de administratieve aspecten rondom de sponsoring. Je stelt sponsorcontracten op en je houdt een overzicht van alle lopende sponsorcontracten en sponsorafspraken. Je zorgt dat de penningmeester op tijd de juiste rekening stuurt naar de sponsors.

Hoofdtaak Administratieve Hulp Sponsoring

De AHS is de persoon binnen de vereniging die de alle sponsoring op een rij heeft. Hij of zij assisteert de sponsorcommissie bij:

 • Overzicht houden van alle lopende sponsorafspraken
 • Coördineren van ondertekening van sponsorcontracten
 • Doorgeven van nieuwe sponsors aan de redactie
 • Zorgt voor bestellen van nieuwe sponsor uitingen
 • Ontvangst en archivering van digitale sponsor uitingen
 • Houdt contact met de penningmeester over in rekening brengen van sponsorgelden
 • Vraagbaak voor bestuur over sponsorafspraken

Kerncompetenties

 • organisatorisch
 • let op details
 • coördineren
 • pro actief

Meer informatie of aanmelden? Klik hier