Bridge

Even voorstellen: De TVO- Bridge club.

Datum oprichting bridgeafdeling 11 – 11 – 1975
Aantal leden op 1 oktober 2021 60
Oudste lid 87
Jongste lid 55
Gemiddelde leeftijd 73

Wie zijn wij?

Wij zijn grotendeels leden van TVO, die in de wintermaanden in competitie verband ook graag een bridgekaartje leggen. Ook mensen die geen lid zijn van TVO kunnen zich bij ons aansluiten. Zij betalen dan  € 25 contributie en een donateursbijdrage aan de tennisvereniging

Wat is bridge?

“Bridge” is een kaartspel dat ook onder de noemer denksport geplaatst wordt. Het spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Bridgen bestaat uit twee delen, het “bieden” en het “spelen”.

Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten. Zij worden een voor een gedeeld, te beginnen bij de speler links van de gever, met de klok mee tot iedere speler 13 kaarten bezit.

Het wordt gespeeld door vier personen. Aan iedere speler wordt een windstreek W,N,O, of Z toegekend. NZ spelen samen en vormen een partnership, en ze spelen tegen OW, die ook samenspelen en een partnership zijn.
Het partnership kan ad hoc zijn, alleen voor deze wedstrijd, maar over het algemeen hebben bridgers vaste partners, die in het algemeen samen spelen.
De spelers zien elkaars kaarten niet. Een goed bridgepaar begrijpt elkaar en vertrouwt elkaar, zodat ze effectief kunnen bieden en tot een ‘contract’ komen. Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zo veel mogelijk slagen probeert te maken.

Waar?

Uiteraard in het clubhuis van onze alom geliefde tennisvereniging.

Wanneer?

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot en met maart) op de Dinsdag-avond van 19:30 – +/- 23:30uur.

En de praktijk…

Ja, zoals al vermeld, spelen wij daar iedere Dinsdagavond onze spelletjes. De een iets fanatieker dan de ander, de een iets beter dan de ander, maar allemaal voor ons plezier (neem ik ten minste aan).

  • Er wordt gespeeld in 3 lijnen (nivo’s), met totaal 28 paren, ieder paar speelt tegen 6 andere paren uit dezelfde lijn 4 spellen. Dat komt dus neer op 24 spellen per avond.
  • Na 5 of 6 avonden vindt er een promotie/ degradatie plaats.
  • Ieder begin van de avond zorgent Arie Venneker er voor dat alle kaarten en attributen tijdig op de tafels liggen.
  • Ieder eind van de avond zorgen Mart Debets, Cor Venneker en Ben de Boer voor het verwerken van de uitslagen en de voorbereidingen van de volgende avond.
  • Tevens zorgen Mart en Cor ook altijd voor de arbitrage om alles zo rechtvaardig mogelijk te laten verlopen, want iedereen maakt wel eens een vergissing.
  • Cor maakt iedere avond, op zijn geheel eigen wijze, de uitslagen bekend.
  • De hele avond is Annemarie paraat achter de bar om iedereen te voorzien van hun natjes en droogjes en rond te gaan met de hapjes, die door Annemarie zijn ingeslagen.
  • De spelers zorgen altijd voor een ontspannen sfeer en, indien zij verhinderd zijn, voor een minstens zo aangename invaller, al dan niet uit de invallerlijst.
  • Ook draagt ieder paar, eenmaal per seizoen, bij aan de bemensing achter de bar, wanneer zij klaar zijn met spelen.
  • Kortom, met medewerking van zowel de organisatie, de vrijwilligers en uiteraard ook de kaarters, altijd een gezellige avond.

En de toekomst…

Op dit moment spelen we met 28 paren. Mocht u ook interesse hebben om met ons mee te spelen, vast of als invaller, als paar of alleen, laat het ons dan weten.

Namens de bridge-commisie, Astrid de Jong

Als u vragen heeft over de bridgeclub van TVO of u wilt lid worden van de bridgeclub, belt u dan gerust naar secretaris/Astrid de Jong; tel 06-40865540 Nog makkelijker is het om even een e-mail te sturen naar: [email protected]