ALV dec 2022

Notulen ALV 24-22-2022 Aanwezigen volgens presentielijst: 32 leden

Alvorens de vergadering start even stil gestaan bij het overlijden van Mevr. Ans Schaaf, erelid van onze vereniging.

 1. Goedkeuring leden nieuwe naam TPVO, conform de statuten, deze nieuwe naam is  aangenomen.

 2. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe banen, er worden meerdere offertes met alternatieven aangevraagd i.v.m. prijsstijgingen. Ben de Boer: komen er meer padelbanen dan tennisbanen? Ruud: Er wordt zorgvuldig afgewogen hoe dit er uit zal gaan zien, de beslissing wordt overlegt met de leden. Dit baantype is goed bevallen, is verbeterd in de loop van de jaren.

 3. Johan Plas: Het aantal leden is gegroeid dankzij meer padelleden en dankzij de coronatijd, ook is er een forse toename van jeugdleden. Klaas Meijer: kan er een dalleden-lidmaatschap komen voor tennis, net als voor padel. Johan P: Dalleden lidmaatschap is nu alleen voor leden die op de wachtlijst staan. Er zal onderzocht worden of er uitzondering in abonnementen kan komen, administratief is dit nog lastig te realiseren/controleren. Eerst heel seizoen bekijken hoe de bezetting van de tennis/padelbanen zijn. (Actiepunt Johan Pl.) Er is momenteel geen wachtlijst voor tennis. Er zijn 3 lesbanen. Agesproken met Redo dat er max. 3 lesbanen in primetime in gebruik zijn.  De wachtlijst padel is 15 personen. 38 Leden stromen door voor daluren lidmaatschap. 

 4. Jaarplanning. Babette licht toe dat de jaarplanning is voor 2023 vol is. Competities, Fridays, toernooien etc.

 5. Jos deelt met de leden de opbrengst van de Rabo Clubsupport: € 794,41, dankzij de stemmen van de leden

 6.  De opbrengst van de grote clubactie is € 835. Dit bedrag gaat net zoals vorig jaar naar Smash-it. Zij zullen volgend jaar weer een leuke activiteit plannen voor onze jeugd. Daarnaast komt er in het voorjaar een plaatjesactie bij onze hoofdsponsor Albert Heijn. 

 7. Er is een vacature voor competitieleider, deze mag van de vereniging ook bij de KNLTB de cursus hiervoor volgen. Verder zijn er nog 2 vacatures voor de kantinecommissie. Er zal een wisseling plaatsvinden  per 1-1-2023 van Barry Visscher als nieuwe voorzitter van de JC i.p.v. Johan Heger, alle leden akkoord. 

 8.  Toelichting penningmeester op de financien.
 9. Andre Hoet en Wim Klaasen hebben de financiële verslagen van 2020 en 2021 goedgekeurd. Met complimenten aan de penningmeester. Wim Klaassen heeft Isabel een voorstel gegeven om het gemiddelde belastingtarief van 13% voor te stellen aan de belasting. Dit zal de penningmeester uitzoeken en meenemen of dit handig is. Momenteel werkt het kassasysteem goed de btw splitsing uit. De omzet hoog is vele malen hoger dan de omzet laag. De sponsoren worden sinds 2022 belast met btw, welke ze kunnen afdragen (ondernemers). 

  Jorit Sijmons: heeft het stokje overgenomen van GertJan Gras om het geld van de stichting te beheren. Binnenkort zullen Jorit, Maikel en Johan P en Isabel samen gaan zitten om Jorit duidelijkheid te verschaffen. De stichting zal blijven bestaan omdat dit belastingtechnisch een goede combinatie is. De baanhuur gaat naar de stichting. Conclusie: we zijn een florerende vereniging. Andre Hoet: Is het een goed idee zonnepanelen op het dak te bevestigen? Ruud: alleen als de overcapaciteit opgewekte stroom opgeslagen kan worden en de conditie van het dak moet nagekeken worden. Het huidige energie contract is geldig voor 1 jaar. Het banksaldo op de rekening van TPVO is € 120.000.- en de inkomsten van contributie komt er nog aan. Een samenkomst van de “club van 100” wordt opgepakt. (actie Ruud en Maikel)
  Maikel: er komen ook nieuwe investeringen aan m.b. tot de opslagruimtes parkcommissie en uitbreiden opslag kantinevoorraad.
   
 10. Arjen en Joost hebben zich aangemeld als nieuwe leden volgende kascontrole 2022

 11. Maikel wil graag bij onze vereniging ieder jaar een ‘vrijwilliger van het jaar’ aanwijzen. Dit jaar is de commissie tot het besluit gekomen dat Ton de Ridder dit voor dit jaar is. Er moet nog gekeken worden hoe dit geimplenteerd gaat worden in zelfde stijl als onze huisstijl. Alle leden akkoord

 12.  Babette: De diensten voor 2022 zijn gedaald naar 6 uur, vanwege toename leden. Voorkomend jaar gaan we toch weer naar 9 uur per lid, vanwege vele evenementen en druk op de kantinecommissie. Van oudsher was de tennisperiode van 1 maart tot 1 oktober, maar met all-weather banen is het seizoen verbreed van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent ook meer diensten. Na een 3e herinnering aan leden die geen diensten hebben ingevuld of een tekort aan uren zal er een blokkade op het pasje plaatsvinden. Afkopen van de diensten kan tot uiterlijk 1 februari voor € 8 per uur, daarna zal dit bedrag verdubbeld worden naar € 16.- per uur. Alle leden akkoord met deze boete

 13. Voorstellen nieuw lid in de bestuurscommissie: Robert Bos voor de Padelcommissie Alle leden akkoord.

 14. Wim Verhoef: Als de kantine open is, waarom zijn de terrasverwarmers dan aan zijn, dit i.v.m. hoge energiekosten. Bart: er kan een tijdschakelaar tussen gezet worden om de tijd te verkorten. Dit wordt uitgevoerd (Actiepunt Bart)

 15. Klaas: Vaststelling notulen 2021? Ruud: Heeft iemand hier nog vragen over? Geen vragen. Notulen 2021 goedgekeurd. 

  Verslag vergadering  2022 toevoegen voor de nieuwe ledenvergadering in 2023. (Actie punt Jos)

  De leden worden bedankt voor hun komst en de vergadering wordt gesloten.